Image

Bli bedre til å forebygge brann

Gir eiere, forvaltere, driftspersonell og brannvesen økt kompetanse i brannforebygging.

Image

Bli bedre til å forebygge brann

Gir eiere, forvaltere, driftspersonell og brannvesen økt kompetanse i brannforebygging.


Din kursleverandør ​i forebyggende brannvern

For sikkerhets skyld AS leverer kurs og opplæring til bygningseiere, både private og offentlige. Fokuset for kursene er å få frem hvordan eiere kan drifte bygningene sine sikkert, på en praktisk og gjennomførbar måte. Ulike forskriftskrav ligger som fundament for materiellet, men målet er å finne praktiske løsninger som gjør at det blir enkelt å gjennomføre brannvernet i en hektisk hverdag.

Bli bedre til å forebygge brann!

LES MER OM OSS

Kurs for brannvesenet

Brannvesenets oppgaver endres i takt med samfunnet. For sikkerhets skyld AS leverer kurs og opplæringspakker som motiverer de ansatte til å endre arbeidsmetoder i det brannforebyggende arbeidet

LES MER HER

Kurs for eiere av bygninger

Nytt eller gammelt bygg? En brann kan fort endre hverdagen til din virksomhet. Bygningene er ofte teknisk avanserte og kravene til eier er mange. For sikkerhets skyld AS leverer kurs i Systematisk sikkerhetsarbeid for eiere og forvaltere av bygninger

LES MER HER

Gjennomgang av ditt system

Er du en bygningseier som har systemene på plass og føler du gjør et godt stykke arbeid, men brannvesenet er ikke fornøyd? Ta kontakt så kan For sikkerhets skyld AS gjennomføre en revisjon av ditt sikkerhetssystem for å finne hvor dere gjør en god jobb og eventuelt hvilke forbedringsområder dere har

TA KONTAKT

Bestill lovsamling!

Liker du også papirutgaven best? Nå kan du kjøpe en samling av de viktigste lovene og forskriftene for brannforebygging. Vi har satt sammen dokumentet for at det skal bli lett å slå opp når man har bruk for det.

LES MER OG BESTILL HER