Brannvesenet

Brannvesenets forebyggendearbeid

For sikkerhets skyld AS leverer kurs og foredrag rettet mot brannvesenets forebyggendearbeid. Kursene er innrettet slik at man etter endt undervisning skal bli motivert til å tørre å gjøre det forbyggendearbeidet litt annerledes enn hva man tidligere har gjort. ​For de som har sett foredraget jeg har holder ved Norges Brannskole vil dere kjenne igjen:

• Hva er problemet?

• Hvem kan dere samarbeide med for å løse det?

• Hvordan vil dere løse det?

• Hvordan funka tiltaket?

Dette er hoved innholdet i forskrift om brannforebygging for brannvesenet. Kurset er praktisk rettet og vil kunne gi resultater i form av enklere planlegningen for brannvesenet. Jeg leverer også andre type kurs for brannvesenet, for eksempel Tilsynskurs og Kurs i evaluering av det forebyggende arbeidet. Ta kontakt for mer informasjon.

TA KONTAKT