Bygningseier

Det er billigere å forebygge en å oppleve en brann

For sikkerhets skyld AS leverer kurs og opplæring til bygningseiere, både private og offentlige. Fokuset på kursene er å få frem hvordan eiere kan drifte bygningene sine sikkert, på en praktisk og gjennomførbar måte. Ulike forskriftskrav ligger som fundament for materiellet, men målet er å finne praktiske løsninger som gjør at det blir enkelt å gjennomføre brannvernet i en hektisk hverdag.

Ta kontakt for kurs tilpasset din virksomhet!

​Kurset systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere leveres i sin helhet gjennom Norsk brannvernforening. Kontakt Norsk brannvernforening eller For sikkerhets skyld for tilbud om disse kursene.

TA KONTAKT