Bestill lovsamling!

Lovsamling for brannforebyggende arbeid 2019

Jeg vil bestille!

Kr 299,- + mva og portoUtgiver
For sikkerhets skyld AS 2019
forsikkerhetsskyld.no
E-post: jantoredilling@forsikkerhetsskyld.no
Telefon: +47 40 44 09 00
ISBN 978-82-691578-0-2

Laget for å brukes

Liker du også papirutgaven best? Nå kan du kjøpe en samling av de viktigste lovene og forskriftene for brannforebygging.

Vi har satt sammen dokumentet for at det skal bli lett å slå opp når man har bruk for det.

Lett og bla opp i og tåler det meste. Samlingen er på 42 sider i A5 format. Innbundet med spiral og er trykket i et slitesterkt plastmateriale som det kan noteres på.

Pris: kr 299,- + mva og porto

Om lovsamlingen

– Brann og eksplosjonsvernloven

– Forskrift om brannforebygging

– Internkontrollforskriften

– Forskrift om håndtering av farlig stoff

Dokumentasjon for driftsfasen

Teksten er hentet ut fra Tek 17 med veiledning utgitt av Direktoratet for byggkvalitet. Utdraget er gjort av For sikkerhets skyld AS.

Oversikt over aktuelle standarder

Oversikten over aktuelle standarder er satt sammen av For sikkerhets skyld AS.

Eiers systematiske sikkerhetsarbeid

Innholdet i eiers systematiske sikkerhetsarbeid er et utdrag og sammenstilling av temaveiledningen systematisk sikkerhetsarbeid for bygningseiere utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Direktoratet for byggkvalitet, Klp skadeforsikring og Norsk brannvernforening. Sammenstillingen er utført av For sikkerhets skyld AS.