Om oss

Din kursleverandør ​i forebyggende brannvern

For sikkerhets skyld AS leverer kurs og opplæring til bygningseiere, både private og offentlige. Fokuset for kursene er å få frem hvordan eiere kan drifte bygningene sine sikkert, på en praktisk og gjennomførbar måte. Ulike forskriftskrav ligger som fundament for materiellet, men målet er å finne praktiske løsninger som gjør at det blir enkelt å gjennomføre brannvernet i en hektisk hverdag.

For sikkerhets skyld AS leverer også kurs og foredrag rettet mot brannvesenets forebyggendearbeid. Kursene er innrettet slik at man etter endt undervisning skal bli motivert til å tørre å gjøre det forbyggendearbeidet litt annerledes enn hva man tidligere har gjort. For de som har sett foredraget jeg har holdt ved Norges Brannskole vil dere kjenne igjen:

• Hva er problemet?

• Hvem kan dere samarbeide med for å løse det?

• Hvordan vil dere løse det?

• Hvordan funka tiltaket?

Dette er hoved innholdet i forskrift om brannforebygging for brannvesenet. Kurset er praktisk rettet og vil kunne gi resultater i form av enklere planlegningen for brannvesenet. Jeg leverer også andre type kurs for brannvesenet, for eksempel Tilsynskurs og Kurs i evaluering av det forebyggende arbeidet. Ta kontakt for mer informasjon.

For sikkerhets skyld AS drives av meg, Branningeniøren Jan-Tore Dilling som har 15 års erfaring i brannfaget. Jeg startet min karriere i Norsk Brannvernforening hvor jeg bland annet lærte opp flere hundre brannvernledere. I Vesfold Interkommunale Brannvesen (VIB) gikk jeg tilsyn og lærte meg revisjonsmetodikken hvor systemene er fokuset og ikke detaljene. Systemet skal løse detaljene. I VIB så jeg hvor mye lettere alle partene rundt et byggverk hadde det dersom eieren jobbet systematisk med sikkerheten. De klarte til og med å spare penger, fordi de turte å prioritere sikkerhet fremfor andre unødvendige utgifter. De siste 7 årene har jeg jobbet for Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), her har jeg vært med på utviklingen av forskrift om brannforebygging som kom 1.1.2016, jeg har også vært med på utviklingen av og underviser på forebyggendekurset som alle personer som skal jobbe med tilsyn i ett brannvesen må gjennomføre.

TA KONTAKT